สถานีตำรวจภูธรสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
Sadao Police Station